• button play
 • button play
  button play

  Tính năng Khóa học

  Học & Thực hành

  Học & Thực hành

  Kỹ thuật Ghi nhớ

  Kỹ thuật Ghi nhớ

  Sổ  Liên lạc

  Sổ  Liên lạc

  Chuẩn bị bài nhẹ nhàng
  Mỗi bài giảng chỉ ngắn gọn dưới 10′. Trình bày sinh động ấn tượng, dễ nhớ, dễ thuộc
  Ôn bài dễ dàng
  Thầy cô giảng bài theo sơ đồ tư duy giúp con hệ thống kiến thức một cách khoa học.
  Rèn luyện tiếng Anh
  Mỗi video được lồng giọng đọc bởi giáo viên người Anh / Mỹ.
  Học tập chủ động
  Con xem được bài giảng trước khi đến lớp. Con tự làm bài trắc nghiệm sau mỗi bài học.
  Chuẩn bị bài nhẹ nhàng
  Mỗi bài giảng chỉ ngắn gọn dưới 10′. Trình bày sinh động ấn tượng, dễ nhớ, dễ thuộc
  Ôn bài dễ dàng
  Thầy cô giảng bài theo sơ đồ tư duy giúp con hệ thống kiến thức một cách khoa học.
  Rèn luyện tiếng Anh
  Mỗi video được lồng giọng đọc bởi giáo viên người Anh / Mỹ.
  Học tập chủ động
  Con xem được bài giảng trước khi đến lớp. Con tự làm bài trắc nghiệm sau mỗi bài học.