• button play
 • button play

  HƯỚNG DẪN TẢI ỨNG DỤNG

  BẠN CÓ THỂ TẢI ỨNG DỤNG 5 ​​PHÚT THUỘC BÀI THEO 3 CÁCH

  Cách 1

  Nhấp vào nút bên dưới để tải ứng dụng miễn phí về máy

  Cách 2

  Tìm kiếm từ khóa “5 Phút Thuộc Bài – Tâm Trí Lực” tại Appstore (Đối với IOS) hoặc Google Play (Đối với Android)

  Cách 3

  Quét mã QR để tải ứng dụng (Quét bằng camera nếu là IOS, Zalo nếu là Android)

  CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

  • 1
   Step 1: Go to Appstore (For IOS) or Google Play (For Android)
  • 2
   Step 2: Enter the keyword “Tam Tri Luc”, then select Tam Tri Luc
  • 3
   Step 3: Select Settings
  • 4
   Step 4: The process is installing the application, not turning off the screen.
  • 5
   Step 5: Choose to open, you can now experience the 5 Minute Memorization course on your mobile device
  • 1
   Step 1: Go to Appstore (For IOS) or Google Play (For Android)
  • 2
   Step 2: Enter the keyword “Tam Tri Luc”, then select Tam Tri Luc
  • 3
   Step 3: Select Settings
  • 4
   Step 4: The process is installing the application, not turning off the screen.
  • 5
   Step 5: Choose to open, you can now experience the 5 Minute Memorization course on your mobile device
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

  • 1
   Step 1: Select Sign Up
  • 2
   Step 2: Fill in the information and press the Sign Up button
  • 1
   Step 1: Select Sign Up
  • 2
   Step 2: Fill in the information and press the Sign Up button
  • 1
  • 2

  • 1
   Step 1: Select to “5 Phut Thuoc Bai”
  • 2
   Step 2: Select the Cart Icon
  • 3
   Step 3: Select the appropriate Learning Package, then select Buy Course
  • 4
   Step 4: Enter all information, pay attention to Phone Number and Email, you will receive an Electronic Activation Code, so you need to enter it correctly, then Choose a payment method
  • 5
   Step 5: Select the payment method then select Pay, when the payment is successful, the Course Activation Code will be sent to the SMS and Email you entered in Step 4
  • 1
   Step 1: Select to “5 Phut Thuoc Bai”
  • 2
   Step 2: Select the Cart Icon
  • 3
   Step 3: Select the appropriate Learning Package, then select Buy Course
  • 4
   Step 4: Enter all information, pay attention to Phone Number and Email, you will receive an Electronic Activation Code, so you need to enter it correctly, then Choose a payment method
  • 5
   Step 5: Select the payment method then select Pay, when the payment is successful, the Course Activation Code will be sent to the SMS and Email you entered in Step 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  • 1
   Step 1: Select Activate Account
  • 2
   Step 2: Enter the Activation Code and select Activate
  • 3
   Step 3: Check student information, select a class on STNHD, then select Enter course
  • 4
   Step 4: Screen congratulating you on successful account activation
  • 1
   Step 1: Select Activate Account
  • 2
   Step 2: Enter the Activation Code and select Activate
  • 3
   Step 3: Check student information, select a class on STNHD, then select Enter course
  • 4
   Step 4: Screen congratulating you on successful account activation
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4