Trường THPT Phú Nhuận

Thành tích nổi bật: Chuyên dạy Bồi dưỡng học sinh giỏi Olympic, Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố

Kinh nghiệm giảng dạy: 16 năm