THPT Lương Thế Vinh

 Thành tích nổi bật: Gáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, Bằng khen Thành Đoàn TPHCM, Giấy khen bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Thành phố từ 2009 đến nay, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Kinh nghiệm giảng dạy: 13 năm