Anh Văn Hội Việt Mỹ

Quốc tịch: Mỹ

Thông tin nổi bật: 

-Kinh nghiệm giảng dạy nhiều lứa tuổi học viên: từ 3 tuổi đến người lớn

-Giáo viên Yoga và huấn luyện viên về sức khỏe.

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm