THPT Trần Văn Giàu

Thành tích nổi bật:

-Hướng dẫn học sinh olympic khối 11 đạt giải năm 2016, 2017

-Hướng dẫn học sinh giải toán bằng máy tính cầm tay đạt giải năm 2019, 2020, 2021.

Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm