THPT Nguyễn Du – Quận 10

Thành tích nổi bật: Bằng khen ủy ban nhân dân thành phố HCM về hoạt động bảo vệ môi trường

Kinh nghiệm giảng dạy: 23 năm