THCS Gò Vấp

Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi cấp quận 2021

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm