Thành tích nổi bật:

Giáo viên dạy giỏi cấp trường 2017-2019

Giáo viên dạy giỏi cấp Quận 2020-2021

Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Quận 2020