Thành tích nổi bật: Giáo viên trẻ tiêu biểu, Bằng khen Trung ương Đoàn Than niên cộng sản HCM.