THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Thành tích nổi bật: Nhà giáo trẻ tiêu biểu.

Kinh nghiệm giảng dạy: 9 năm