THPT Nguyễn Hữu Huân

Thành tích nổi bật: Nhà giáo trẻ tiêu biểu Quận Thủ Đức, Bằng khen có thành tích trong bồi dưỡng học sinh Nghiên cứu khoa học

Kinh nghiệm giảng dạy: 9 năm