Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Thành tích nổi bật: Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm