Trường THPT Tân Hiệp

Thành tích nổi bật: Nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Kinh nghiệm giảng dạy: 19 năm