THPT Hùng Vương Q5

Thành tích nổi bật: Bồi dưỡng Học sinh giỏi 12

Kinh nghiệm giảng dạy: 39 năm