THPT Lương Thế Vinh

Thành tích nổi bật: chiến sĩ thi đua cấp thành phố 2014, công nhận giáo viên giỏi cấp thành phố 2014

Kinh nghiệm giảng dạy: 16 năm