THCS Gò Vấp

Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi cấp quận – Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Kinh nghiệm giảng dạy: 20 năm