Trung tâm Anh ngữ Happy Campers

Thành tích nổi bật: TOEIC 975/990, TOEFL iBT 103/120, Giáo viên trẻ được yêu thích

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm