THCS Thông Tây Hội

Thành tích nổi bật: Giáo viên dạy giỏi cấp quận

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm