Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Thành tích nổi bật: Chiến sĩ thi đua cơ sở; Gương giáo viên trẻ giỏi cấp Quận; Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

Kinh nghiệm giảng dạy: 13 năm