THCS Tân Bình

Thành tích nổi bật: Giải Nhất Giáo viên Giỏi cấp Quận năm học 2018 – 2019

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm