THPT Châu Thành

Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi tỉnh năm 2014 và 2018

Kinh nghiệm giảng dạy: 14 năm