Trung tâm Anh ngữ YOLA

Thành tích nổi bật: TOEIC 830, IELTS 6.5

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm