THPT Nguyễn Công Trứ

Thành tích nổi bật:

-Đã nhiều năm dạy bồi dưỡng Học sinh Giỏi thành phố môn Sinh đạt giải cao

-Đạt giáo viên dạy giỏi bậc Trung học cấp thành phố (2013-2014)

Kinh nghiệm giảng dạy : 24 năm