Cán bộ Quản lý

Đơn vị công tác: Cán bộ quản lý thuộc Phòng giáo dục Gò Vấp

Kinh nghiệm giảng dạy: 34 năm