Đơn vị công tác: Cán bộ quản lý thuộc Phòng giáo dục Gò Vấp