Tiểu học Kim Đồng Gò Vấp

Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi cấp Quận năm 2020-2021.

Kinh nghiệm giảng dạy: 13 năm