Thành tích nổi bật: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Dạy đội tuyển olimpic sinh 10