Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền

Thành tích nổi bật:  Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh văn cấp Toàn quốc năm học 2010- 2011

Kinh nghiệm giảng dạy:  22 năm