Anh Văn Hội Việt Mỹ, Summa Education

Quốc tịch: Mỹ

Thông tin nổi bật: 

Giảng dạy các bộ môn về Nghệ thuật Ngôn ngữ và Nói chuyện trước đám đông.

Kinh nghiệm giảng dạy: 4 năm