Anh Văn Hội Việt Mỹ, Tổng Lãnh sự Mỹ

Quốc tịch:  Mỹ

Thông tin nổi bật: 

-Chuyên gia Marketing

-Biên tập viên Tiếng Anh báo Tuổi Trẻ

-Thiết kế giáo trình và giảng dạy STEM cho học sinh Việt Nam

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm