Tiểu học Phan Chu Trinh

Thành tích nổi bật: Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp quận.

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm