THCS Quang Trung

Thành tích nổi bật:  Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giải khuyến khích hội thi dạy học STEM cấp Quận, Công nhận giáo viên giỏi cấp Quận

Kinh nghiệm giảng dạy:  10 năm