Tiểu học Lê Văn Thọ

Thành tích nổi bật:

–  Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2019 – 2020

–  Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 – 2020

–  Giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2020 – 2021

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm