THCS và THPT Đinh Thiện Lý

Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi thành phố

Kinh nghiệm giảng dạy: 16 năm