THCS Nguyễn Đức Cảnh

Thành tích nổi bật: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Kinh nghiệm giảng dạy: 18 năm