Tiểu học Hanh Thông

Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi

Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm