THPT Trần Khai Nguyên

Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Kinh nghiệm giảng dạy: 20 năm