Cán bộ Quản lý

Đơn vị công tác: Phòng giáo dục Quận Gò Vấp

Thành tích nổi bật:

Chiến sĩ thi đua cấp thành phố

Kinh nghiệm giảng dạy: 34 năm