Trường THPT Trần Khai Nguyên

Thành tích nổi bật: dạy đội tuyển học sinh giỏi.

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm