THCS Nguyễn Du – Gò Vấp

Thành tích nổi bật: đã có 18 năm tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố

Kinh nghiệm giảng dạy: 26 năm