THPT Trần Văn Giàu

Thành tích nổi bật: Tốt nghiệp thủ khoa đầu ngành sư phạm lịch sử trường đại học sư phạm Tp.HCM niên khoá 2013-2017

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm