THCS Gò Vấp.

Thành tích nổi bật : 7 năm Giáo viên Giỏi cấp quận

Kinh nghiệm giảng dạy: 28 năm