THCS An Nhơn

Thành tích nổi bật: Nhiều năm liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận và có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố

Kinh nghiệm giảng dạy: 26 năm