THPT Nguyễn Chí Thanh

Thành tích nổi bật: Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố

Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm