Tiểu học Lê Hoàn

Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi, Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Kinh nghiệm: 22 năm