THCS Trần Văn Quang, Quận Tân Bình

Thành tích nổi bật: 

– Giải ba cấp Thành phố cuộc thi “Thiết kế và tổ chức thực hiện chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM tích hợp liên môn và các chủ đề dạy học” năm học 2020 – 2021

– Giải Nhì cấp Quận cuộc thi “Thiết kế bài giảng sáng tạo trên phần mềm cấp trung học cơ sở” năm học 2020 – 2021

– Là Giáo Viên Hướng Dẫn học sinh làm đề tài đạt Giải Nhì cấp Quận cuộc thi “Khoa học kỹ thuật học sinh Trung Học Cơ Sở cấp Quận” năm học 2019 – 2020

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm