Hệ thống trường Song Ngữ Việt Mỹ – VASS

Thành tích nổi bật: Chứng chỉ TKT Cambridge

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 năm