THPT Nguyễn Du

Thành tích nổi bật: Liên tục nhiều năm phụ trách đội tuyển Olympic và Học Sinh Giỏi môn tiếng Anh cấp TP và đào tạo nhiều thế hệ học sinh đạt giải cao, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

Kinh nghiệm giảng dạy: 26 năm