THPT Phú Nhuận

Thành tích nổi bật:  

-Giáo viên Gỏi thành phố

-Giáo viên đạt thành tích cao trong huấn luyện thi học sinh giỏi thành phố K12

-Bằng khen bộ trưởng

Kinh nghiệm giảng dạy: 36 năm